Koulutus

kohderyhmät

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Psykoterapeutit

muut ammattiryhmät, esim. psykologit, lääkärit, sairaanhoitajat jne.

Työelämä

Esimiehet ja ylin johto

Urheilu

Valmentajat ja urheilijat

esimerkkejä koulutusaiheista

Sosiaali- ja terveydenhuolto

hoidon tavoitteen asettaminen, hoitosuunnitelman tekeminen

hoitosuhteen, rakentaminen, hoitosuhteen ongelmien ratkaiseminen

skeematerapia: käsitteellistäminen, menetelmät, moodityöskentely

kognitiiviset työotteet 

persoonallisuushäiriöt ja traumaperäiset häiriöt sekä niiden hoito

Työelämä

vuorovaikutustaidot

tunnejohtaminen

hankalat vuorovaikutustilanteet

työssä jaksaminen

Urheilu

psyykkisen valmennuksen periaatteet

tunteiden sääteleminen, jännityksen sääteleminen

mielen ja kehon yhteistoiminta

motivointi, palautteen antaminen ja ohjaaminen