Psykoterapia

viitekehykseni

kognitiivinen psykoterapia

skeematerapia

erikoistumisalueeni

persoonallisuushäiriöt

traumaperäiset häiriöt

ahdistuneisuushäiriöt

syömishäiriöt

työskentelytapani

Oma työskentelytapani perustuu ajatukseen yhteistyöstä eli asiakkaan kanssa yhdessä pyrimme tutkimaan ja ymmärtämään hänen elämänhistoriansa, nykyisten olosuhteidensa sekä hänen yksilöllisten piirteidensä ja toimintatapojensa yhteyttä asiakkaan kokemiin ongelmiin. Tämän ymmärryksen kautta yhdessä määrittelemme psykoterapian tavoitteet ja keinot sen saavuttamiseksi. Psykoterapiaan liittyy myös sellaisten uusien taitojen ja toimintamallien harjoittelemista jotka paremmin auttavat asiakasta toimimaan sekä hänen ihmissuhteissaan että muilla elämän osa-alueilla. Tämä harjoittelu tapahtuu sekä yhdessä istuntojen aikana että erilaisten kotitehtävien muodossa.

työskentelymuodot

yksittäiset tapaamiset

lyhyet psykoterapiat

pitkät psykoterapiat

rahoitusmuodot

Kelan kuntoutuspsykoterapia

vakuutus

omarahoitteinen