Työnohjaus

kohderyhmät

Psykoterapeutit

Terveydenhuollon työntekijät (esim. psykologit, lääkärit, sairaanhoitajat, jne)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt ja työryhmät

työnohjauksen sisältö

Työnohjauksen tavoitteena on edistää ohjattavien ammatillista kehitystä tukevien tietojen ja taitojen vahvistumista sekä tukea ohjattavien työkykyä ja hyvinvointia.

Esimerkkejä työnohjauksen muodoista:

Psykoterapian ja potilastyön työnohjaus

Psykologisten tutkimusten työnohjaus

Terapiaan liittyvien menetelmä- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu

Ammatillisen kehittymisen tukeminen

Työssä jaksamisen tukeminen

Toimintamallien ja prosessien kehittämisen ohjaus