Valmennus

psyykkinen valmennus

Olen jo vuosia työskennellyt lukuisten seurojen ja yksittäisten valmentajien ja urhelijoiden kanssa ja kouluttanut mm. Olympiakomitean järjestämissä koulutuksissa psyykkisen valmennuksen aiheista. Tällä hetkellä toimin myös Päijät-Hämeen Urheiluakatemian psyykkisen valmennuksen asiantuntijana. Valmennuksen tarkoituksena on lisätä valmentajien ja urhelijoiden ymmärrystä mielen ja kehon yhteydestä sekä taitoja säädellä oman mielen toimintaa tavalla joka edistää toimintakykyä ja hyvinvointia sekä harjoitus- että kilpailutilanteissa.

johtamisen valmennus

Minulla on myös pitkä kokemus yrityksissä tapahtuvasta ylimmän ja keskijohdon valmentamisesta. Valmennuksen tarkoituksena on usein henkilökohtaisen hyvinvoinnin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja itsetuntemuksen lisääminen sekä hankalien vuorovaikutilanteisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.